Friday, November 27, 2009

Fungsi elevator

Elevetor berfungsi untuk membawa barang-barang dari tingkat bawah ke tingkat atas ataupun
sebaliknya. Apabila punat tekan ‘up’ ditekan,gegelung F mendapat tenaga elektrik.Sesentuh F sedia-buka akan menutup manakala sesentuh sedia-tutup akan membuka.Motor berputar ke arah mara dan menarik lif naik ke atas.Apabila lif sampai ke tingkat atas,ia akan menyentuh suis had LS2,menyebabkan sesentuh LS2 sedia-buka menutup dan sesentuh LS2 sedia-tutup akan membuka.Gegelung F kehilangan tenaga elektrik dan motor terhenti memutar.Pada masa inilah segala muatan barang didalam lif punggah ataupun dimasukkan mengikut kesesuaian pengguna.Lampu PL2 pula akan menyala.

klik sini untuk baca selanjutnya...

Fungsi lif

Penggunaan lif sebagai alat untuk naik dan turun dari sesuatu tingkat didalam sesebuah bangunan yang tinggi tidak menjadi perkara ajaib.Malahan lif telah menjadi satu kemudahan yang amat diperlukan bagi sesebuah bangunan yang tinggi.Secara asas,kendalian lif berteras kepada pemutaran motor 3 fasa daripada arah mara kepada arah songsang.Hanya kedudukan sahaja diubah menjadi kearah atas atau kea rah bawah. Beberapa litar kawalan mara-songsang yang terdapat didalam bab ini menunjukkan pengolahan litar-litar lif darpada yang mudah kepada yang lebih komplek.

klik sini untuk baca selanjutnya....

Thursday, November 19, 2009

Ekonomi Islam vs konvensional

Ekonomi Islam ditakrifkan sebagai kajian al-falah manusia menerusi pengurusan sumber bumi yang berasaskan kerjasama dan penyertaan, Sementara pengakaji juga melihat ekonomi Islam sebagai sains sosial yang mengakaji masalah ekonomi yang berpegang kepada nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengakaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat, dari segi memperolehi, mengguna atau mengurus sumber asli bagi kebaikan diri dan kebaikan bersama secara rohani dan jasmani bagi mendapat keredaan Allah s.w.t.

klik sini untuk maklumat penuh

sistem penjana nukleus

STESEN PENJANA NUKLEUSPenggunaan tenaga nucleus merupakan cara yang paling menjimatkan kos pengangkutan kerana bahan
yang digunakan kecil sahaja tetapi oleh sebab kesukaran mendapatkan bahan-bahan radioaktif dan bahaya akibat bahan buangan daripada proses ini,maka stesen-stesen seumpama ini tidak banyak digunakan dinegara-negara kurang maju.Apabila bahan-bahan radioaktif seperti radium,uranium,dan sebagainya bertindak balas dalam proses yang disebutkan pembelahan nucleus,haba akan terhasil.

klik sini baca seterusnya....